Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 04/12/2020
6 giờ 00

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Tổ chức thực hiện chương trình trải nghiệm cho học sinh tại TP Hạ Long.

 
Thứ bảy, ngày 05/12/2020
7 giờ 00

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và giải quyết các công việc tại trường.

14 giờ 00

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và giải quyết các công việc tại trường.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 03 / 12 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và giải quyết các công việc tại trường.

14 giờ 00

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 12/2020 tại Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.