Lịch công tác
Thứ ba, ngày 09/08/2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884

Thứ tư, ngày 10/08/2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884

Thứ năm, ngày 11/08/2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884

Thứ sáu, ngày 12/08/2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884

Thứ bảy, ngày 13/08/2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884

Hôm nay: Thứ hai, ngày 08 / 08 / 2022
7 giờ 30

- Đ/c Đào Thị Lan - Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0367450418

- Đ/c Nguyễn Hương Giang - Phó Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường.

SĐT: 0915822884