Bản đồ đến trường
Liên hệ - Góp ý
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thủy An

Địa chỉ: Thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3671648

Email: thcsthuyan@dongtrieu.edu.vn

 

 

Bạn có thể nhập các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Cảm ơn bạn ! 

Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã xác nhận không đúng.