Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Liên
Email: thcs.tha.ptblien@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường THCS Thủy An, Đông Triều , Quảng ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Thủy An
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Ngữ văn
Thống kê:  Tổng số bài: 660       Đã duyệt: 656       Tổng điểm: 3.176

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê