Thông tin thành viên
Họ và tên: Đào Thị Nho
Email: thcs.bd.dtnho@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: trường THCS Thủy An
Website:
Đơn vị: Trường THCS Thủy An
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 717       Đã duyệt: 611       Tổng điểm: 3.009

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê